IPAN Sweden – för, av och med föräldrar för en bättre och mer rättssäker socialtjänst med barnets bästa i fokus!

  • Skapa, dela och hela!

  • Äntligen!

    Trots att det var 20 år sen jag först började förstå behovet av att stärka föräldrar som ofrivilligt hamnat i ett så kallat tredelat föräldraskap ihop med socialtjänsten och familjehemmet, är det mer aktuellt och viktigare för mig än nånsin. Begreppet det ”tredelade föräldraskapet” pekar ut lagstiftningens intention men i verkligheten betyder det att man…

Har du några frågor om IPAN Sweden?